Wordfeudwoorden.nl

Of kies een letter voor de woordenlijst:

- Advertentie -
wordfeud woordenboek

Wordfeud Woordenboek

Wordfeud woordenboek regels

Wat zijn de regels van Wordfeud? Waarom worden mijn woorden niet goedgekeurd? Dit zijn de regels van Wordfeud

Wordfeud Helper: Het Wordfeud woordenboek.

Het spel Wordfeud is al geruime tijd populair onder de Nederlanders die in het bezit zijn van een smartphone of tablet. Aan het begin van dit jaar werd daar ook Wordfeud voor Computer aan toegevoegd. Maar wat zijn de regels van Wordfeud? en waarom worden sommige van mijn wordfeud woorden niet goedgekeurd? Wordfeudwoorden.nl zal uw Wordfeud helper niet zijn als we het Wordfeud woordenboek eens onder de loep nemen.

Waar komt het wordfeud woordenboek vandaan?

De Noorse maker van Wordfeud heeft eind 2011 gekozen om gebruik te maken van de woordenlijst van Opentaal. De hoofdletterwoorden werden uit de woordenlijst gehaald en Wordfeud voor Nederland was ontstaan. Door het vele gebruikerscommentaar om het wordfeud woordenboek aan te passen is de woordenlijst overgenomen door Taaltik.

Hoofdletter gebruik

Wordfeud woorden die met een hoofdletter worden geschreven worden afgekeurd. Een uitzondering op deze regel is als er eenzelfde woord is met een kleine letter dat wel mag. Een voorbeeld hiervan is het woord Griek. Hier mag de persoon niet, maar griek het restaurant mag wel.

Korte wordfeud woorden

Het woordenboek van Wordfeud houdt de regels aan van de Scrabblebond. Dit geldt voor alle twee en drie letterwoorden. Een aantal uitzonderingen zijn:

» Hiv wordt wel door Wordfeud geaccepteerd, waar de Scrabblebond dat (nog) niet doet.
» Internet-domeinen worden niet geaccepteerd.

Afkortingen

Bij afkortingen wordt er gekeken naar de uitspraak en of er punten in voorkomen. Hieronder een aantal voorbeelden:

» Ca. Wordt uitgesproken als sirkaa. Het woord heeft een punt en is dus niet toegestaan.
» Tv wordt anders uitgesproken, tee vee. Dit wordt dus niet geaccepteerd.
» havo wordt echter omgespeld uitgesproken (normaal woord) en mag dus wel.

Afgeleiden wordfeud woorden

Hier geldt de regel: als een zelfstandig naamwoord mag, dan mogen de afgeleiden ervan meestal ook. Een voorbeeld hiervan is: auto, autootjes, autootjes. Dezelfde regel gaat ook op voor bijvoeglijke naamwoorden: groot, groots, groter, grotere, grootst, grootste. De vormen groten en groteren zijn een stuk lastiger. Deze vormen worden alleen goed toegestaan als het gaat om een eigenschap van personen. Voor werkwoorden geldt ook dezelfde regel. lopen, loop, gelopen, liep, liepen, lopende. Deze wordfeud woorden zijn allemaal correct.

Bovenstaande uitleg staat ook voor Wordfeudhelper.nl De eenvoudige versie van Wordfeudwoorden.nl

Advertentie